Ajankohtaista - Koulutusta ja valmennusta yrittäjille

Keväällä 2021 yrittäjille valmennusta riskien hallintaan sekä markkinointi- ja myyntikoulutusta

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoimat Suunta tulevaan Kuusiokunnissa -hanke ja Tieto lisää tulosta -koulutushanke tarjoavat maksutonta koulutusta ja valmennusta.

Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Kuusiokuntien yrittäjille, yrittäjäksi aikoville ja yhdistystoimijoille.

Yrityksen riskien hallinta, jatkuvuussuunnittelu ja sopimukset -valmennuskokonaisuus

Erilaiset uhat kuuluvat yritysmaailmaan ja nyt korona-aikana yritystoiminnan riskien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska oikeanlaisella riskienhallinnalla riskejä voi ennaltaehkäistä, vähentää ja hallita.

Suunta tulevaan Kuusiokunnissa -hanke järjestää huhtikuussa kolmesta osa-alueesta koostuvan verkkovalmennuksen, joka tarjoaa eväitä taloudellisten riskien hallintaan, yritystoiminnan jatkuvuussuunnitteluun ja toiminnan turvaamiseen sekä arjen sopimusten hallintaan.

Kouluttajina toimivat Asianajotoimisto Fennon toimitusjohtaja AA Jussi Laakkonen ja AA Maria Rintala.

Suunta tulevaan Kuusiokunnissa -hanke järjestää huhtikuussa 2021 kolmesta osa-alueesta koostuvan valmennuksen, joka tarjoaa eväitä taloudellisten riskien hallintaan, yritystoiminnan jatkuvuussuunnitteluun ja arjen sopimusten hallintaan.

Valmennusillat järjestetään Teams-yhteyksin klo 18 alkaen.

Koulutus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

13.4.2021 Taloudellisten riskien hallinta - Jussi Laakkonen

- Miten tunnistaa yhteistyökumppanin maksuvaikeudet?
- Mitä kaikkien pitäisi tietää yrityssaneerauksista?
- Mitä kaikkien pitäisi tietää konkursseista?
- Miten sopia maksujärjestelyistä oikein, omista tai asiakkaiden?

15.4.2021 Yrityksen jatkuvuussuunnittelu - Maria Rintala

- Osakassopimus, avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltuutus osana yrityksen riskienhallintaa sekä toiminnan turvaamista

20.4.2021 Sopimukset yritysten arjessa - Jussi Laakkonen

- Mitä kaikkien pitäisi tietää sopimusoikeudesta?
- Millainen on hyvä sopimus yrityksellesi?
- Milloin ainakin pitäisi olla kirjallinen sopimus?
- Modernit sopimustyökalut

Kouluttajat ovat alansa tunnustettuja asiantuntijoita, joten linjoille toivotaan runsaasti osallistujia.

Ilmoittautumislomakkeella voit halutessasi jättää ennakkokysymyksiä valmennusiltojen teemoihin liittyen. Nyt on mahdollisuus saada neuvoja juuri sinua askarruttavaan kysymykseen.

Tervetuloa mukaan!

=> Ilmoittaudu tästä

tai soita Ritva Raisio puh. 050 593 6210, ritva.raisio@fasadi.com


Markkinointi ja myynti yrityksissä ja yhdistyksissä -koulutuskokonaisuus

Ilman asiakkaita ei yksikään yritys voi toimia ja yhdistys tarvitsee osallistujia toimintaansa. Siksi olisikin hyvä ymmärtää, miten tehdä myyntiä kasvattavaa markkinointia tai miten valjastaa verkkosivut ja sosiaalinen media markkinointikäyttöön. Alavuden Kehityksen Tieto lisää tulosta -koulutushanke tarjoaa tänä keväänä monipuolisen markkinoinnin ja myynnin tehostamisen koulutussarjan.

Koulutus soveltuu kaikille yrittäjille, mutta erinomaisesti myös alkaville tai hiljattain aloittaneille yrittäjille. Myös yhdistykset voivat saada koulutuksista hyödyllisiä vinkkejä ja ideoita oman toimintansa ja palvelujen kehittämiseen.

Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksena Teams-sovelluksella klo 18-21. Koulutuksista tulee myös tallenteet.

Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Kuusiokuntien alueen yrittäjille, yrittäjiksi aikoville sekä yhdistystoimijoille, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Osallistumislinkki lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

Voit osallistua kaikkiin tai vain osaan koulutuksista oman aikataulusi mukaan.

14.4.2021 Asiakaspalvelu ja palvelumuotoilu, opettaja Päivi Katajamäki, Sedu

- Asiakkaan palvelupolku ja asiakkaan huomioiminen palveluprosessissa.
Koulutuksen jälkeen osaat arvioida oman yrityksesi palvelupolkua asiakkaan näkökulmasta.

21.4.2021 Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, opettaja Iina Åman, Sedu

- Omien viestintätaitojen kehittäminen
- Aito dialogi yhteistyöneuvotteluissa

28.4.2021 Miten rakennetaan toimiva verkkokauppa, opettaja Krista Laurila, Sedu

- Millainen on hyvä verkkokauppa?
- Mitä on otettava huomioon verkkokauppaa rakennettaessa?
- Mitä uutta on tapahtunut verkkokauppamarkkinassa verrattuna entiseen?

5.5.2021 Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa, opettaja Katri Mäki, Sedu

- Mitkä sosiaaliset mediat soveltuvat kenellekin ja miten niitä kannattaa hyödyntää
- Ajankohtaisuuden tärkeys ja some-kanavien päivittäminen
- Some-kalenterin tekeminen
- Some-päivitysten sisällöt
Saat koulutuksesta eväitä yrityksesi some-suunnitelman tekemiseen.

19.5.2021 Varausjärjestelmät, opettaja Matti Mäkelä, Sedu

-Monilla aloilla erilaiset nettivarausjärjestelmät (esim. kampaajien, kauneushoitoloiden ja autokorjaamojen varausjärjestelmät sekä matkailualalla Tripadvisor ja Booking.com) ovat välttämättömyys markkinoinnissa. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin varausjärjestelmiin ja pohditaan, voitaisiinko sellaista hyödyntää omassa liiketoiminnassa.

26.5.2021 Millaiset ovat myyvät kotisivut?, opettaja Katri Mäki, Sedu

- Kotisivujen merkitys yritykselle
- Millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun alkaa suunnitella kotisivuja
- Millaiset kotisivut toimivat hyvin ja miten niitä kannattaa kehittää
- Hyviä ja huonoja malleja kotisivuista
- Kotisivujen löydettävyys (sis. hakukoneoptimointi ja ad words)

=> Ilmoittaudu tästä markkinointi- ja myyntikoulutuksiin!

Lisätietoja sivuilta www.fasadi.com tai puh. 050 593 6210/ ritva.raisio@fasadi.com   

Yhteistyössä:


Alavus maisema
Alavus