Kyrkorna I Alavus och Töysä

Det finns två evangelisk-lutherska kyrkor som tillhör Alavus församling, varav en ligger i Alavus centrum och den andra i Töysä tätort. Töysä kyrka, som byggdes år 1800, är ortens äldsta offentliga byggnad. Alavus kyrka byggdes färdigt år 1914. Bönerummet från år 1674 tillsammans med de äldre kyrkorna från åren 1746 och 1825, alla byggda av trä, förstördes i bränder. I Sotavanhuksen museo kan man bekanta sig med prylar som räddades från de förstörda kyrkorna.

Alavus kyrka

Den rappade tegelkyrkan som är ritad av arkitekten Kauno S. Kallio byggdes färdigt år 1914. Kyrkan är en långhuskyrka med valmat tak. Altartavlan som målades av Oskari Paatela föreställer det moment då Jesus togs ner från korset. De tre ljuskronorna ovanför kyrkans mellangång är räddade från den tidigare kyrkan som brann ner. Den äldsta ljuskronan är från år 1828.
I kyrkan finns plats för 800 personer.

Alavus klockstapel

Klockstapeln som ritades av Juho Kohlström byggdes färdigt år 1826. Klockstapeln innehåller tre klockor, varav två härstammar från Alavus första kyrka, från år 1746.

Alavus församlingshus

Församlingshuset som ritades av arkitekten Touko Saari förställer en ängels vingar. Byggnaden invigdes i användning år 1964. I kyrkoherdens kontor kan man se en fattiggubbe från år 1852, av Kustaa Hallila, som räddades från kyrkan som brann ner år 1912. Fattiggubben tillhör Sotavanhuksen museos samling.
http://www.alavudenseurakunta.fi/

Alavuden seurakunta, Kirkkotie 7, 63300 Alavus, keskus 06 515 0700

Töysä kyrka

Töysä kyrka byggdes färdigt år 1800 enligt den lokale Yrjänä Lepistös ritningar. Träkyrkan är korsformad med vinklade inre hörn. Kyrkan invigdes i användning innan den byggdes färdigt eftersom tornet färdigbyggdes först år 1824. Det finns cirka 700 sittplatser i kyrkan.

Altartavlan som målades av Väinö Hämäläinen år 1908 föreställer Jesus och sen syndiga kvinnan. Kyrkans ljuskronor införskaffades med hjälp av församlingens medlemmars donationer mellan åren 1841-1874.

Kyrkan har renoverats ett antal gånger. Den första renoveringen genomfördes år 1896 med ledning av byggmästaren Jussi Kurikka. Det var också då kyrkans väggar fodrades och kyrkan dekorerades. Den sista betydande renoveringen genomfördes år 1982 enligt byggarkitekten Sakari Lähteinens plan. Målningen på kyrkans utsida, som planerades av arkitekten Eckhard Strahlin, gjordes år 1984.

Töysä klocktorn

Klocktornet byggdes färdigt år 1825. I tornet finns två kyrkklockor, av vilka den mindre göts i Stockholm, införskaffades redan år 1800. Den större klockan införskaffades från Ryssland år 1829.

Töysä församlingshus

Församlingshuset, ritad av byggarkitekten Sakari Lähteinen, byggdes färdigt år 1978. År 1986 byggdes utrymmena för dagis, arkiv samt kontorsutrymmena för ungdomsarbete.
Även församlingens kontor, kyrkoherdens kontor samt diakonikontoret ligger i församlingshuset.

Töysän seurakuntatoimisto, Kappelitie 4, 63600 Töysä, puh. 06 526 1125

Visit Alavus footer kevat 2023
Alavus